PMflex [ NO ] |

FAQ

 • Samtlige rør med unntak av stive halogenfrie rør 320N er godkjent for innstøping.
  Var denne artikkelen til hjelp?
 • Ja, alle kabler som omfattes av CPR, oppfyller disse kravene.
  Var denne artikkelen til hjelp?
 • Ja, alle våre tomrør og foretrukne produkter står oppført i Svanens husproduktportal. I Danmark, Norge, Finland og Baltikum står de oppført i Nordic Ecolabel. Mange av produktene oppfyller dessuten Svanens poengkrav for elinstallasjonsrør.
  Var denne artikkelen til hjelp?
 • Ja, både våre fleksirør og stive rør er klorfrie.
  Var denne artikkelen til hjelp?
 • Ja, under respektive produktside fremgår det hvilken vurderingsgrad produktene har i både «Sunda Hus» og «Byggvarubedömningen».
  Var denne artikkelen til hjelp?
 • Alle tomrør bortsett fra de svarte UV-bestandige fleksirørene, det foretrukne sortimentet og xWire-sortimentet er metermerket og dermed enkle å mengdebestemme.
  Var denne artikkelen til hjelp?
 • Våre stive og fleksible UV-bestandige rør samt UV-bestandige skjøtemuffer er godkjent for utendørsbruk. Dessverre er våre rør per i dag ikke godkjent for legging i bakken.
  Var denne artikkelen til hjelp?
 • Det er en smart emballeringsløsning som effektiviserer installasjonen vesentlig, siden fleksirøret ligger i en retning som gjør at det ikke bøyer seg når det trekkes ut, noe som er ideelt når installasjonen gjøres av bare én person. Løsningen finnes både som boks og ring. Boksen er laget av et robust materiale med PE-behandlet Solid Board, som er fukt- og slitasjebestandig. Boksen egner seg ypperlig på byggeplassen, siden den er enkel å oppbevare og stable. Ringen leveres i fukt-, regn- og smussbestandig plastemballasje, og den er enkel å håndtere og lett å bære med seg.
  Var denne artikkelen til hjelp?
 • Klassifiseringssystemet for brannspredning, CPR (Construction Product Regulation), er en del av EUs produktforskrift for byggevarer. Målet er å sørge for tryggere bygninger, felles testmetoder og en felles standard i hele EU. De nye EU-reglene trådte i kraft 1. juli 2016. Etter denne datoen hadde kabelprodusentene ett år på seg til å tilpasse seg de nye reglene. Det betyr at alle flammehemmende strøm-, signal- og kommunikasjonskabler fra og med 1. juli 2017 må være CE-merket og testet for å oppfylle de nye brannkravene. Kabler som omfattes, er flammehemmende kabler, ikke brannbestandige kabler.
  Var denne artikkelen til hjelp?
 • Våre halogenfrie, stive 320N-rør er enkle å bøye med en standard bøyefjær. For å oppnå 90 graders vinkel må røret bøyes i en overbøy. Dette for at røret ikke skal gå tilbake til sin opprinnelige stilling. På den måten får du en fin bøy på røret som gjør installasjonen komplett. Våre stive 750N-rør bøyer du på samme måte med bøyefjæren PM FLEX.
  Var denne artikkelen til hjelp?
 • Tilbehørsklemmen er utviklet spesielt for tilbehør som T-kryss, bend og avslutningsdeler m.m., og er litt opphøyd for å sikre ekstra god passform.
  Var denne artikkelen til hjelp?
 • Vi samarbeider med Drumster, som tilbyr en meget enkel måte å bestille henting, mottak og retur av tomme tromler på. Tjenesten er enkel å bestille via Drumster-appen.
  Var denne artikkelen til hjelp?