PMflex [ NO ] |

Hva innebærer CPR?

Klassifiseringssystemet for brannspredning, CPR (Construction Product Regulation), er en del av EUs produktforskrift for byggevarer. Målet er å sørge for tryggere bygninger, felles testmetoder og en felles standard i hele EU. De nye EU-reglene trådte i kraft 1. juli 2016. Etter denne datoen hadde kabelprodusentene ett år på seg til å tilpasse seg de nye reglene. Det betyr at alle flammehemmende strøm-, signal- og kommunikasjonskabler fra og med 1. juli 2017 må være CE-merket og testet for å oppfylle de nye brannkravene. Kabler som omfattes, er flammehemmende kabler, ikke brannbestandige kabler.